Babalar ve Çocuklar Derneği (BABADER)

EMİNE BULUT VE MURAT TAŞOCAK’IN ÖLÜMÜ ÜZERİNE

Babalar ve Çocuklar Derneği BABADER olarak, Psikolojik, Maddi, Cinsel ya da Fiziki her türlü şiddete karşı olduğumuzu bir kez daha kamuoyuna duyururuz. Cinayeti ve şiddeti öven hiçbir fikre ve söyleme hak vermemiz mümkün değildir.

Emine Bulut’un ölümüne ve evladının; hem annesinden, hem babasından mahrum kalmasına derinden üzüldük. Kendisine rahmet, çocuğuna ve ailesine başsağlığı dileriz.

Bir kadının ölümüne gösterilen bu toplumsal tepkinin aynı şekilde ölen, öldürülen her insan için de gösterilmesi esas arzumuzdur.

Murat TAŞOCAK gibi evladının gözü önünde eşi tarafından, eşinin 4 akrabasının yanında, canice öldürülen babalar için de aynı tepki verilmeli idi. Hâlbuki basın ve devlet yetkilileri bu ve benzer olaylara sessiz kaldı. Ayrıca cinayete tanık olan çocuğun velayeti hapisteki katil anneye verildiği gibi Murat TAŞOCAK’ın annesi Ayla hanıma dava üzerine dava açıldı. Kimse elinden tutmadı torununu kaçırmak ile suçlandı.

Bir erkeğin kadından bir kadının erkekten canı daha kıymetli değildir.

Medya, devlet ve yargının erkeğin canını bile hiçe sayan bu tavrı ile adaletin sağlanması mümkün değildir.

Bu adaletsiz tavır olduğu sürece her defasında lanet ile cinayetleri telin etmek ile şiddet ve cinnetlerin sonu gelmeyecektir.

Bu nedenle ailelerin sağlıklı olması için aile kurulurken eğitim verilmeli. Gerekli psikolojik ve sosyolojik incelemeler yapılmalı. Kadının beyanı ile erkek, erkeğin gücü ile kadın ezilmemelidir.

Daha sert önlemler alıp, kadın erkek arasındaki kini artırmak yerine; kalpleri yumuşatacak sorunları büyütmeden mahallinde çözecek yöntemlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Yoksa şimdiye kadar yapılan; sert ve tek taraflı olarak kadını haklı gören yasa ve yargı kararları ile gelinen sonuç ortadadır.

Sorundan beslenenlerin görüşlerine başvurarak sorunlar çözülmeyecek daha da derinleşecektir.

O nedenle Cumhurbaşkanı, Adalet Bakanlığı ve tüm yetkililere önerimiz. Sorundan canı yanan ve bizzat sorunları yaşayan bizlerin de fikirlerinin değerlendirildiği toplantılar düzenlenmesidir.

Kamuoyuna saygılarımız ile arz ederiz.

Kendisi yoksul olan eş yoksulluk nafakası ödemekle sorumlu tutulamaz.

YARGITAY BASKANLIGI 2. Hukuk Dairesi 2016/12929 E. , 2018/2752 K. MAHKEMESİ:Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi DAVA TÜRÜ: Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği … read more

HİÇ BİR GELİRİ OLMAYAN KOCANIN YOKSULLUK NAFAKASINA HÜKMEDİLEMİYECEĞİ

T.C YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO:2012/13534 KARAR NO:2013/264 KARAR TARİHİ:14.01.2013 BOŞANMA, YOKSULLUK NAFAKASI. HİCBİR GELİRİ OLMAYAN KOCANIN YOKSULLUK NAFAKASINA HÜKMEDİLEMİYECEĞİ. KADININ SİGORTALI BİR İŞTE CALIŞTIĞI VE GELİRİNİNİN BULUNDUĞU. Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve … read more

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) açıklamasına cevabımızdır.

www.barobirlik.org.tr/Haberler/yoksulluk-nafakasinda-yeni-bir-yasal-duzenlemeye-ihtiyac-yoktur-80658 internet adresinde bir bildiriye cevaben: Öncelikle komisyonun adından başlayalım. “Kadın hukuk komisyonu“ ne demektir. Bu bir ayrımcılık değil midir? Hukuk hem kadın hem erkek için aynı derecede önemli değil midir? Barolar Birliğinin Kadın Hukuku Komisyonu varsa benzer şekilde Erkek … read more

KADEM’in Nafaka açıklaması üzerine BABADER olarak cevabımızdır

KADEM (Kadın ve Demokrasi) derneği’nin resmi internet sistesinde tarih belirtmeden 23.04.2019 tarihinde nafaka tartışmalarına ilişkin hukuki değerlendirme yayınlandı. Bilindiği gibi KADEM aile üzerine hükümetin aldığı kararlarda çok etkin bir dernektir. Ayrıca Başkan Recep Tayyip ERDOĞAN’IN kızı Sümeyye hanım da derneğin … read more

Cinsiyetlerin zihinlerde düşmanlaştırıldığı bir nesil ne kadar sağlıklı olur?

Cinsiyetlerin zihinlerde düşmanlaştırıldığı bir nesil ne kadar sağlıklı olur?

Araştırmalar bu çizimin aksini ispatlıyor. “Dünyada öldürülen her 10 Çocuktan 6’sının katili ANNESİDİR.” #MadeaSendromu #MunchausenByProxy ve #BruceEtkisi‘ni araştırın. Belirsiz çocuk ölümlerini araştırın (Faili meçhul çocuklar). 2012 yılında çıkarılan 6284 yasa‘da sonra Kadın cinayetleri 4 kat arttı, Kadına şiddet 6 kat arttı. 2011 yılına … read more

ETCEP Hakkında KADEM’in Kamuoyu Açıklamasına dair görüşümüz.

Bu açıklamaya kısaca söyleyebileceğimiz şey “Yetmez ama evet!” Öncelikle açıklamayı gecikmeli de olsa olumlu buluyoruz. Sarı işaretli cümleler “TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ” politikalarının ahlâkî olmadığı konsunda mutabakata varıldığını gösterdiği için önemli ve bu kısım için KADEM’e teşekkür ediyoruz. AÇIKLAMADAN ALINTI : … read more