Aile Hukukundaki Sorunlar ve Çözüm Çalıştayı

Aile Platformu tarafından Diyarbakır’da düzenlenen çalıştaya Güneydoğu temsilcimiz ve Genel Sekreterimiz Yasin EMRAK katılarak görüşlerini bildirdi.

Toplumda Erkek Mağduriyetine bir duyarlılık bulunmadığını, aynı sorunları yaşayan erkeklere ve kadınlara toplumun farklı yaklaştığını, evliliğin, ailenin, boşanmanın tüm yükünü erkeklerin çektiğini, 6284 yasada ciddi sıkıntılar bulunduğunu, yasanın yapım aşamasında erkeklerden bir görüş alınmadığını, özellikle mor derneklerin karapropagandalarının yasanın çıkmasında etkili olduğunu anlattı.

Nafaka ve Velayet düzenelemelerinin de ahlaki, kültürel ve vicdani bir temelinin olmadığını anlatan Yasin EMRAK; “Kadını kendi ayakları üzerinde duracak şekilde yetiştirmesi gereken kocası değildir.  Toplumun ataerkil yapısından bahsederek nafakanın savunulması yine anlamsızdır, çünkü toplumsal sorunların bedeli bireylere yüklenemez. Kadının acziyetinin asıl sorumlusu yine kendi ailesidir ve sorumluluğu kendi ailesine yüklenmelidir. Bu aynı zamanda aileleri, kendi kızlarını daha iyi yetiştirmek zorunda bırakacaktır. Mevcut durum aileye sorumluluk yüklememektedir. Asıl sorun da budur.” dedi.

Türk Hukuk sisteminde Velayetin düzenlenmesine dair kriterlerin de kültürümüzden, inançlarımızdan ve özellikle de bilimsellikten uzak olduğunu, kültürümüzde velayetin babaya verildiğini, Ayetlerde ve Veda Hutbesinde de velayetin babaya verildiğini hatta Talak6. Ayette babanın emzirme döneminde dahi velayete sahip olduğunu söyleyerek; Bilimsel olarak da Freud, İbn-i Haldun ve Darwin evrim teorisine kadar her alanda çocuğun menfaatinin velayetinin babaya verilmesini gerektirdiğini, Dünyada öldürülen her 10 çocuktan 6’sının katilinin öz anneleri olduğunu bunun Psikolojide Madea Kompleksi ve Munchausen By Proxy gibi sendromlarla isimlendirildiğini, evrimsel olarak da Bruce etkisi ile izah edildiğini bütün bu verilere rağmen Hukuk sistemimizin velayeti ilke olarak anneye verdiğini bunun ise bilimsel bir dayanağının bulunmadığını anlattı.

Çocuk Hakları Başkan yardımcısı ve Derneğimizin de Diyarbakır temsilcisi olan Dr. Uğur Balin de; Çocuk suçlarında %98 baba yokluğu görüldüğünü, babasız yetişen çocukların hayat başarılarının daha düşük olduğunu, sosyalleşmekte zorluk yaşadıklarını, daha sık ve daha erken yaşlarda cinsellik yaşadıklarını özellikle kız çocukluklarındaki baba yokluğunu daha sonra başka erkekleri mutlu ederek kapatmaya çalışmalarının trajik olduğunu, erkek çocukların da cinsel kimlik karmaşası yaşadığını anlattı.

 

 

 

 

 

Bir yanıt yazın