Talak 6 ayete göre Boşanma, Velayet ve Nafaka

Talak 6 ayete göre; Boşanma bir sürece YAYILMIŞTIR. Bu süreç iddet süresi kadardır. Bu süreçte erkek kadına kendi oturduğu yerin bir bölümünde barınma imkanı sağlar. (Onları -iddetleri süresince- gücünüz nispetinde, oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun)

Süreç sonunda kadın Hamileyse, koca “DOĞURUNCAYA KADAR NAFAKA” verir. (Eğer hamile iseler, yüklerini bırakıncaya kadar nafakalarını verin.)

Çocuğu Emzirirse karşılığında ÜCRET verir. (Sizin için emzirirlerse ücretlerini de verin ve aranızda uygun bir şekilde Anlaşın.)

Emzirme, Ücret veya başka herhangi bir nedenle sıkıntı yaşanırsa “BAŞKA BİR KADIN” EMZİRİR. (Eğer anlaşamazsanız, çocuğu baba için başka bir kadın emzirecektir.)

Yani; İslamda “VELAYET BABANINDIR”

Şayet ayette “çocuk için de nafaka verin” denilseydi bundan velayetin anneye verilmesi gerektiği sonucuna varılabilirdi, aksine; “SİZİN İÇİN emzirirlerse ÜCRETLERİNİ de verin ve aranızda uygun bir şekilde anlaşın. Eğer anlaşamazsanız, çocuğu baba hesabına BAŞKA BİR KADIN emzirecektir” denilmekle, kadının ÜCRET KARŞILIĞINDA çocuğu emzirmesi bu konuda sıkıntı çıkarılırsa da başka bir kadının baba için çocuğu emzirebileceği açıkça yazılıdır. Bakara233, Ahzab5 ve Veda Hutbesi’nden de Velayetin babaya ait olduğu anlaşılır.

Hamilelik bittikten sonraki Erkeğin rızası olmadan ZORAKİ alınan NAFAKA HARAMDIR.

Babadan rızası dışında zorla alınan çocuklar için İştirak Nafakası söz konusu olamaz. Çocuğu gasp etmek zaten zulümdür, bunun üstüne para almak ise zulüm üstüne zulümdür.

Çocukları babadan zorla almak en başta çocuğa zulümdür. Çünkü Çocuğu kontrol etmede, otoritede ve hayata hazırlamada baba daha ehildir.

Baba çocukları bakması için anneye verse bile velayet yine babaya aittir. Bu durumda ÇOCUKLARIN TÜM MASRAFLARINI ve BAKIM ÜCRETİNİ KARŞILAMAK ZORUNDADIR.

Kısaca;
İddet müdetince kendi ikametinde Barınma imkanı,
Hamilelik süresince NAFAKA,
Emzirir ise ÜCRET verilir (NAFAKA DEĞİL ÜCRET)
İcabında Baba çocuğu BAŞKA KADINA da emzirtebilir.

Hidane hakkını 6 yaşlarına kadar annede gören bazı fetvalar var, bu fetvalar bir tek hadise dayandırılıyor. Halbuki o hadisin Talak 6. Ayetten öncesine ait olduğu değerlendirilmiyor. Hiç bir Hadis, hiç bir Ayeti neshedemez. Hadisin Veda Hutbesi’nden sonrasına ait olması mantıken imkansızdır. Veda Hutbesi’nde Velayet’in babaya ait olduğu açıkça bellidir (çocuk doğduğu yatağa aittir ve Baba’dan başkasına soy nisbet edene Lanet vardır).
Kaldı ki hidane hakkını anneye ait gören o fetva esas alınsa bile; çocuk 6-7 yaşında yine babaya verilmelidir.

Konuya dair ayetler ve Veda Hutbesindeki ilgili kısım:

TALAK 6 :
“Onları (iddetleri süresince) gücünüz nispetinde, oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun. Onları sıkıntıya sokmak için kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamile iseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını verin. Sizin için (çocuğu) emzirirlerse (emzirme) ücretlerini de verin ve aranızda uygun bir şekilde anlaşın. Eğer anlaşamazsanız, çocuğu baba hesabına başka bir kadın emzirecektir.”

BAKARA 233 :
-Emzirmeyi tamamlamak isteyenler için(YANİ BABA)- anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler. Onların (annelerin) yiyeceği, giyeceği, örfe uygun olarak babaya aittir. Hiçbir kimseye gücünün üstünde bir yük ve sorumluluk teklif edilmez. -Hiçbir anne ve hiçbir baba çocuğu sebebiyle zarara uğratılmasın- (Baba ölmüşse) mirasçı da aynı şeyle sorumludur. Eğer (anne ve baba) kendi aralarında danışıp anlaşarak (iki yıl dolmadan) çocuğu sütten kesmek isterlerse onlara günah yoktur. Eğer çocuklarınızı (bir süt anneye) emzirtmek isterseniz örfe uygun olarak vereceğiniz ücreti güzelce ödediğiniz takdirde size bir günah yoktur. Allah’a karşı gelmekten sakının ve bilin ki, Allah yapmakta olduklarınızı hakkıyla görendir.

AHZAB 5 :
Onları babalarına nispet ederek çağırın. Bu, Allah katında daha (doğru ve) adaletlidir. Eğer babalarını bilmiyorsanız, onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Hata ile yaptığınız bir işte size hiçbir günah yoktur. Fakat kasten yaptığınız şeylerde size günah vardır. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Ahzab 28:
Ey Peygamber, eşlerine şöyle söyle: “Eğer şu iğreti dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız, haydi gelin size *-BOŞANMA BEDELLERİNİZİ- vereyim de sizi güzellikle serbest bırakayım.” * Mehirdir.

VEDA HUTBESİ :
Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden kimse için mahrumiyet vardır.
Babasından başkasına ait soy iddia eden Allah’ın meleklerinin ve bütün insanların lanetine uğrasın. Cenab-ı Hak bu gibi insanların ne tövbelerini ne de şahitliklerini kabul eder.
Ey İnsanlar! Rabbiniz birdir babanız da birdir. Hepiniz Ademin çocuklarısınız, Adem ise topraktandır.

Yasin Emrak

About Yasin Emrak

Sürüye uymayan her koyun, çoban için derttir. Ortak aklın ne olduğunu birgün keşfedersek belki bir şeyler düzelir.

One comment on “Talak 6 ayete göre Boşanma, Velayet ve Nafaka

  1. Pingback: NÜFUS ARTIŞ HIZININ DÜŞMESİ, VELAYET VE KADIN CİNAYETLERİ | BABALAR VE ÇOCUKLAR DERNEĞİ

Bir yanıt yazın