Tag Archives: ETCEP

ETCEP Hakkında KADEM’in Kamuoyu Açıklamasına dair görüşümüz.

Bu açıklamaya kısaca söyleyebileceğimiz şey
“Yetmez ama evet!”

  • Öncelikle açıklamayı gecikmeli de olsa olumlu buluyoruz. Sarı işaretli cümleler “TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ” politikalarının ahlâkî olmadığı konsunda mutabakata varıldığını gösterdiği için önemli ve bu kısım için KADEM’e teşekkür ediyoruz.

AÇIKLAMADAN ALINTI :
projenin benimsediği cinsiyetler arasındaki farklılıkları tamamen yok sayan anlayışın, kadın ve erkek cinslerinin kendilerine özgü niteliklerini anlamsız kıldığı, dolayısıyla bu anlayışın cinsiyetsizlik algısını pekiştirdiğini düşünüyoruz. Ayrıca proje kılavuzunun “Veliler arasında dil, din, ırk, kültür, cinsiyet, cinsel yönelim vb. hiçbir ayrım yapılmaz” maddesinde geçen ‘cinsel yönelim’ ifadesinin insan tabiatından doğan niteliklerle birlikte anılmasını, farklı cinsel tercihleri meşrulaştırmaya yönelik bir davranış olarak görüyor ve kesinlikle kabul etmiyoruz.

 

  • Pembe işaretli yer konsunda şüphelerimiz var, CİNSİYET ADALETİNDEN neyin anlaşılması gerektiğinin daha açık ifaderle anlatılması ve erkeklerin de dezavantajlı oldukları alanlarda desteklenip desteklenmeyeceğinin de açıklığa kavuşturulması gerekir. 

AÇIKLAMADAN ALINTI :
KADEM olarak biz, kadın erkek rollerine ilişkin toplumsal düzenlemelerde cinsiyet adaleti ilkesini benimsiyor ve bu alanda ortaya koyduğumuz bütün çalışmaları bu ilkeden hareketle gerçekleştiriyoruz.

 

  • Mavi işaretli yere ise şerh düşüyoruz. Çünkü Eğitim Sisteminin yapısı itibariyle kızlara daha fazla hitap ettiğini düşünüyoruz, bu yüzden eğitim sisteminde dezavantajlı olan erkek çocukların daha fazla desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz.

AÇIKLAMADAN ALINTI :
Eğitim süreçlerinde kadın ve erkeklerin eşit fırsatlara erişimle ilgili yaşanan sorunlara da benzer şekilde cinsiyet adaleti anlayışının çözüm getireceğine inanıyoruz.

KADEM’in Açıklamasının Linki : http://kadem.org.tr/etcep-hakkinda-kamuoyu-aciklamasi/