Aylık geliri olan yoksulluğa düşmez

Mühim bir emsal :

Y2HD, 22.06.2004, 5201-8240

“yaşlılık aylığı bağlandığı ve aylık gelirinin olduğu anlaşılmaktadır. Emekli olup, bir sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı alan kişinin yoksulluğa düşeceği kabul edilemez. Davacının yoksulluk nafakası isteğinin reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usül ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.”

Bir yanıt yazın