Nafakanın önceliği hakkında

icrada nafakanın önceliği aldatmacası :

dolayısıyle bu yasalar ihlal edilerek maaşınız haczedilmişse 5 yıl içinde maddi tazminat davası (rücu davası) açarak bu usülsüz olarak kesilen tüm paralarınızı devletten tazmin etme hakkınız var.

işte ilgili maddeler :icra ve iflas kanunundan :

Adi ve rehinli alacakların sırası:
(Değişik dördüncü fıkra: 17/7/2003-4949/52 md.) Teminatlı olup da rehinle karşılanmamış olan veya teminatsız
bulunan alacaklar masa mallarının satış tutarından, aşağıdaki sıra ile verilmek üzere kaydolunur:

Birinci sıra:
C) İflâsın açılmasından önceki son bir yıl içinde tahakkuk etmiş olan ve nakden ifası gereken aile hukukundan doğan
her türlü nafaka alacakları.

benim yorumum:

Maddeden anlaşılacağı üzere burda normal bir durumdan bahsedilmiyor,şartlar dile getirilmiş,iflas şartı var.oysaki maaşlar iflas durumu olmadan da hacizli duruma düşebiliyor.bu durumlarda nafaka alacağını 1.sıraya almak kanuna aykırı olmaktadır.
Bunun örnekleri de var,
Üye arkadaşlardan Cem Hüseyin Öcal’ın maaşında 19 tane haciz dosyası varmış ama nafaka 1.sıraya geçmemiş.

Burdan şunları anlıyoruzki icra daireleri bunu keyfine göre kullanıyor.Böyle bir durumdan mağdur olmuşsanız devlete maddi tazminat davası açma hakkınız ortaya çıkmış oluyor demektir.

Hepinize de bol şans dilerim dostlarım.

Bir yanıt yazın