One comment on “Çocukluk çağında baba korumasından daha güçlü bir ihtiyaç düşünemiyorum….

  1. s.freud çok kötü bir örnek, pedofilinin temelini atmıştır. İslam ulemalarının hepsi bilir ki baba ailenin yöneticisi ve asıl sorumlu kişidir.Babanın zayuflatılması demk ümmetin ülkenin çöküşü demek.Erkek yapısı,testesteron gücü küçümsenmemeli,kadınlar kendi bindikleri dalı keserek geleceğimizi dinamitliyorlar bunu d asadece kendi nefisleri,egoları için yapıyorlar,dünya metası para için yapıyorlar.Yazık ki çok yazık.selametle,sevgi ile kalınız.

Bir cevap yazın

Specify Facebook App ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Facebook Login to work

Specify GooglePlus Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for GooglePlus Login to work