Amacımız

Öncelikle Ailelerin dağılmasına zemin hazırlayan örfümüze ve sosyal yapımıza aykırı Hukuk Sisteminin düzeltilmesini ve Kültür Emperyalizmine karşı güçlü aile yapısını koruyacak bir sistemin kurulmasını amaçlamaktayız.

Ayrılık aşamasında ve Boşanmalarda; erkeklerin dezavantajlı durumda olmasına neden olan, Çocukların Haklarına ve Sağlıklı gelişimlerine zarar veren  “Hukuk Sisteminden ve Yasalardan kaynaklı” sorunların düzeltilmesi için çaba göstermekteyiz.

Olaylara sadece kadının mağduriyeti ekseninde bakılmaktadır, bu durumdan en büyük zararı çocuklar görmektedir.

Çocuğun korunmasında ve hayata hazırlanmasında baba daha ehildir. Çocuklar 3 yaştan itibaren ve özellikle de ön ergenlik sonrası babaya çok daha fazla ihtiyaç duy maktadır. Pedagojik açıdan durum bu olduğu halde, Hukuk Sistemimiz tarafından bu gerçek görmezden gelinmektedir. Baba yokluğunun, anne yokluğundan daha tahrip edici olduğu, kadın için velayetin babaya karşı  etkili bir koz olduğu, örfümüzde ve inancımızda da velayet babaya verildiği halde; anlaşılamaz bir şekilde velayetin davalarda kahir ekseriyetle anneye verilmesi kabul edilebilir bir durum değildir.

Her alanda kadının erkeklerle eşit olduğunu savunanların, söz konusu boşanma davaları, nafaka, velayet, yetim maaşı ve pozitif ayrımcılık gibi konular olduğunda eşitlik istemlerinden vazgeçmeleri tezattır.

Nafaka’nın bireye getirdiği yük ve Velayet’in babadan gasp edilmesinin etkisi Cinnet olaylarının yaşanmasına neden olmaktadır.

Bu mağduriyetlerin giderilmesi ümidiyle yola çıktık ve Adalet’ten nasibini almamış olan bu Hukuk Düzeni değişinceye kadar mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Bir yanıt yazın