Boşanma Ve Sonrası İçin Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı‘na Nafaka fonu önerisi

2013

Boşanma Ve Sonrası İçin
TC Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ‘na
Nafaka fonu önerisi

Bu şema ve tavsiyelerin tamamı; nafakanın gerçek anlamıyla tespiti çocuğun yüksek menfaati gereği yaşam standartını kuruyarak ekonomik bağımlı tarafı toplum sağlığı ve geleceği için korumak ve devletin ana velayet sahibi rolünü esas tutarak ve gözeterek hazırlanmış olup hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Bağımsız görüş niteliğindedir.

TC AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
BOŞANMA KONTROL VE DENETİM
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

VELAYET VE NAFAKA
İZLEME DENETİM BİRİMİ

BOŞANMA SÜRECİ MALİ
YOKSUNLUK DENETİM
KONTROL BİRİMİ

Sistem boşanma sürecini başlatan ebeveynlerden birinin boşanma dilekçesi vermesi ve aile bakanlığı danışmanlarının ilk kontrolunden itibaren durumu bildirdiği Boşanma süreci mali yoksunluk kontrol ve denetim birimi tarafından sağlanacak maddi destekle başlar ve çocuğun 18 yaş veya 25 yaş(okul hayatı bitimine)a dek devam edecek süre velayet ve nafaka izleme birimince kesilir.

Fon tamamen devlet kontrolunde sgk ve maliye denetim ve gözetiminde bireysel emeklilik statüsünde hem özel hem kamu karma yapısıyla oluşur ve hükümetler kontrolunde porföy niteliğiyle bireysel bazda tutulur. Takasbank aracılığıyla yatırım fonlarında değerlendirilir ve büyüme eğrisi bağımsız mali
denetime açıkdır.

1 özel mali destek yapısı : satılabilir uzun vade hayat sigortaları ,satılabilir özel bireysel emeklilik birikimleri ,oluşturulacak özel aile sigortaları , özel ferdi kaza sigortaları ,eğitim sigortaları ,bu fonun destekleyen yapılardan olacaktır.

2 sgk sistemi prim yapısında asgari geçim indirim içerisinde aileyi korumaya yönelik yapılacak yüzde 10 luk bir kesinti nafaka fonuna aktarılabilecektir.

3 sosyal yardımlaşma sandık fon ve destekleri aile fonu ve nefaka fonuna aktarılacak sosyal destek kanalları tek elde toplanması sağlayacak belirli oranda nafaka fonuna aktarılabilecektir.

4 evlilik esnasında evliliğin sigortalanmasına yönelik (ferdi kaza sigortaları gibi ) başlatılacak bir uygulamayla aylık asgari ücretin 10 da biri oranında bir başlangıç fona aktarılacaktır .

5 özel tüketim vergilerinden binde birlik bir pay nafaka ve aile fon havuzuna aktarılıp bunun yüzde 25 lük oranı nafaka fonuna aktarılacaktır.

6 ileriye yönelik destek birim kapsamında isteyen evli çiftlerin zor zamanlarını desteklemeye yönelik özel ve kamu bankaları aracılığıyla kurulacak aile fonu nafaka fonundan nafaka bağlanan kişilerin yaşam standartlarını kendilerinin belirleyeceği prim esasıyla bu fonun getirilerine devredilebilecektir.

Nafaka fonunun amacı kişilerin ve varsa çocuğun boşanma süreci ve sonralarında yüksek menfaati gereğince yaşam standartını standartize etmek ve yükseltmektir.Dolayısıyla mahkemelerin nafaka belirleme kriterlerini ulusal bazda belirlemek nafakayı kişiler üzerinden değil de yaşam standardı üzerinden belirleyerek haksız zenginleşmeyi ,yerinde kullanımı ,nafakanın kullanımını denetlemeyi ve dahi bu süreçleri yaşayan kişilerin ekonomik şiddetin süreçlerinden korumayı hedeflemektedir.

Boşanma dilekçesi verildiği andan itibaren aile bakanlığı ombusmanlarının durum tespitinden itibaren asgari ulusal ölçekte belirlenen destek ihtiyaç sahibine bağlanır. İş ve işçi bulma kurumuyla koordinasyon sağlanarak sistemin suistimali ve ailenin maddi zorunlulukları atlatabileceği ve bu fondan ayrılacağı süreç hazırlanmalıdır. bu şekilde mahkeme süreci beklenmeden maddi süreçlerdeki aile desteklenmiş olur .Boşanma süreci durduğunda iş ev işçi bulma kurumu devreye girerek ailenin iş ve sgk kavramıyla bağı kurulmuş olur.

Boşanma mahkeme sürecinde yine bu raporlamalar dahilinde devlet tarafından bağlanmış tedbir nafakası varsa velayet dengesi ve süreci göz önünde tutularak kontrol edilir .

Aile bakanlığı boşanma süreci yoksunluk denetim birimi tarafından kontrol edilen harcama kalemleri özel ve kolay bir yazılım sayesinde bu nafaklanın muhasebesini denetler ve kontrol altında tutar .

Çocuk yardımları yoksulluk yardımları ve buna benzer tüm yardımlar tek bir çatıda toplanır ve bu birim tarafından kontrol ve denetimde tutulur. Çocuğun velayetinde bu durum gözetilerek çocuğun asgari yaşam standardı her yıl aile bakanlığı maliye bakanlığı ve istatislik kurumundan oluşan bir komisyonca açıklanır ve bu fondan karşılanır.

Aile fonu ve nafaka fonu sayesinde tüm sosyal yardımlar merkezi denetimde aynı zamanda yerel uygulamayla yürütülür. Fon bir yanıyla büyürken yatırım aracılığıyla kendini finanse eder .kamunun katkısı zamanla kendini finanse eder hale gelir. Uygulama aile bakanlığının teşkilat şemasında denetim ve yoksunluk yardım örgütlenmesi olmadan ilerleyemez.

Kısaca nafaka bireyin varlığı üzerinden değil ihtiyaç oranında çocuğun yüksek menfaati ve mali yoksunluğa düşen taraf adına kullanılır.

Tüm bunların haricinde boşanma sürecine has evliliğin maddi ve manevi tazminatı bu süreçten ayrı değerlendirilmelidir. Öncelikle nafaka ve velayet verilecek desteğin ana hesaplama paremetreleri olacaktır.

Yukarıdaki bahsi geçen fon oluşum süreci bir yıllık bir geçiş süreci ve maliyenin ana bütçe hesaplamaları ve yer bulmasıyla etkin hale geleceğinden tüm bu süreci aile bakanlığının teşkilatlanması ve maliye  bakanlığının referens ve öncülüğünde yürütülbilmekle beraber bu fonun oluştuurlması ve idaresiyle ilgili bu tavsiyelerin hiç birinin bağlayıcılığı yoktur.Amaç boşanma ve sonrasında ekonomik şiddeti her iki ebeveyn için ortadan kaldırmak devletin ana velayet sahibi sıfaytıyla çocuğun yüksek menfaati gereği yaşam standartını standardize ederek korumak ve sosyla yardımları daha uygun ve gerçek sahiplerine ulaştırabilinmesini sağlamak olacaktır . Tüm bu öneriler bağımsız bir görüş bildirimidir.

Mutlu sağlıklı ve hiç kimsenin şiddetin hiçbir türüyle karşılaşamayacağı bir ülke
umudumla…
Saygılarımla

 

Dr.Erkut ERDOĞAN

Dr. Erkut ERDOĞAN
Latest posts by Dr. Erkut ERDOĞAN (see all)

Bir yanıt yazın