İcraya sebep olan takip masraflarını karşılar

T.C
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO : 25314,
KARAR NO: 2441
KARAR TARİHİ:12. 2.2004

 

Takip dayanağı ilâmda müşterek çocuğun belirlenen zamanlarda baba yanında kalmak suretiyle şahsi münasebet tesisine karar verilmiştir. Bu durumda, ilamda yazılı tarihlerde annenin müşterek çocuğu babaya teslim ederek görüşmesini sağlaması gerekirken, ilâm gereğini yerine getirmediğinden, alacaklının icra müdürlüğü aracılığı ile ilamın infazını temin etmek zorunda kaldığı anlaşılmaktadır, icra takibine sebebiyet verildiğinden, borçlunun takip masraflarını karşılaması gerekir. Merciice şikayetin bu nedenle kabulüne karar vermek gerekirken, yazılı şekilde reddine karar verilmesi isabetsizdir.

Bir yanıt yazın