Author Archives: Yasin Emrak

TOPLUMSAL ÇÖKÜŞE DOĞRU…

Yasin EMRAK

Herkes, her varlığa (sadece canlılar değil) karşı sorumludur. Toprak, Hava ve suya karşı bile sorumluluklarımız vardır. Şiddet genel bir sorun olduğu ve şiddetin en büyük mağdurları çocuklar olduğu halde, sadece kadına şiddetin gündem yapılmış olması masum değildir. Şiddete karşı mücadele ettiğimiz ve asla şiddete başvurmadığımız halde “kadınlara şiddet” propagandalarına aldananların algılarını düzeltmeye çalıştığımızda, sanki şiddeti savunuyormuş gibi suçlanmamızın mantıklı hiç bir izahı yoktur.

İnsanın haksızlık karşısında öfkelenmesi ve saldırıya karşı şiddete başvurması bir savunmadır ve doğaldır. Yapılması gereken “Öfkeyi yenmek” değil, öfkenin ve şiddetin kontrolü ve doğru kullanılmasıdır.
Bu söylemden rahatsız mı oldunuz?

Örnekleyelim; evinize hırsız girerse, çocuğunuza biri bilerek ağır bir kötülük yaparsa, biri sarkıntılık ederse ne yaparsınız?

Saldırı karşısında gösterilen şiddetin hukukta da karşılığı var ve “Nefsi müdafaa” olarak tanımlanır. Yalnız ani gelişen olaylar dışındakiler “nefsi müdafaa” olarak değil “İhkakı Hak” olarak tanımlanır ve suç olarak görülür.

Ülkelerin de orduları ve güvenlik güçleri ellerinde çiçek ile dolaşmıyor.

Gelelim asıl meseleye; kadına şiddet, neden özellikle son 10 yıldır artış gösterdi?

Boşanma süreci ve sonrasında oluşan Kadına Şiddet, basiretsizlikten ve adaletsizlikten besleniyor. Çünkü boşanmalarda yargı açıkça kadından yana taraf oluyor. Üstüste gelen birikimler sonucu patlak veren “ihkakı hak şiddetleri” cinsiyetle özdeşleştiriliyor. Şiddetin asıl nedeni olan “öteki şiddet ve süreci” yok sayılıyor, tamamen gözardı ediliyor.

Şiddet sadece kadınlara yönelik değildir. “Kadına şiddet” propagandalarının yoğunlaştırılarak 6284 sayılı yasanın yapıldığı 2012 yılından önceki verilere göre aile içi şiddet sebebiyle öldürülen erkek ve kadın sayısı arasında büyük bir fark yoktur.

Şiddet sadece fiziksel değildir. Kadınların fiziksel olarak erkeklere göre zayıf olmaları algımızı etkiliyor. Erkeklerin ve toplumun kadını koruyucu yapısı görmezden geliniyor. Benzer şiddet olaylarında erkek ve kadın şiddetine karşı toplumun verdiği tepkiler farklıdır. Sosyal olarak erkekten beklenen kendi hakkını kendisinin korumasıdır. Boşanma davalarındaki ihtilaflarda hukukun erkekler aleyhine uygulanması nedeniyle de “erkek kendi hakkını kendi korumaya çalıştığında” ise adı “Kadına Şiddet” olmaktadır. Adalet düzeninin tarafsız olmaması şiddetin asıl kaynağıdır.

Kadın şiddetine maruz kaldığını iddia eden bir erkeğe “ne yani sen bu gücünle kadıni engelleyemediğini mi söylüyorsun?” şeklinde erkek şikayeti haklı görülmüyor. Ancak erkek fizik gücüyle kadını engellese; burda kadının alacağı (engellemek için bilekten tutma ve “bilekte lezyon morluk” şeklinde bur raporla) işin rengi bir anda “kadına şiddet” oluyor. Bu konuda tüm derneklerimizde raporda var, vaka da ifadeler de.

Şiddet günümüzün sorunu da değildir. Geçmişte eğitim metodu olarak şiddetin aile, okul ve askerde kullanıldığını hatta toplumun yapısının şekillendirilmesinde de şiddete başvurulduğunu biliyoruz. Üstelik geçmişte de şiddet en çok çocuklara uygulandı. Orta yaşın üstünde olan nesil; maşa, sopa, kemer, terlik ve süpürge ile “terbiye” edildi. Kadınların geçmişte gördüğü şiddet ise en çok yine kendi hemcinsleri olan kaynanalarından geldi. Geçmişte erkeğin kadına şiddetinden bahsedeceksek zehirlenerek öldürülen ve faili meçhul kalan kocalardan, çocuklardan ve kaynanalardan da bahsedelim.

Bunlardan bahsedince rahatsızlık duymanızı anlıyorum, çünkü ben de rahatsız oluyorum.
“Rahatsız oluyorsan neden uç örnekler veriyorsun?” diyorlar.
Karşıt örnekler vererek kıyas-ı nefs yapılmasını amaçlıyorum. Bunlardan bahsedince rahasız olanların; “erkekler aleyhinde uç örneklerle ve absürt örneklerle yapılan gri ve kara propagandalara destek vermelerini” anlayamıyorum.

Erkeğin kadına şiddeti onlarca yıldır konuşuldu herkes farkında zaten ve karşı. Şimdi madalyonun öteki yüzüne bakma zamanıdır.

Ben de bilirim her nefsin hoşuna gidecek yaldızlı cümleler kurmayı, ne yazık ki cümlelere yaldız vurmakla çözüm üretilemiyor. Yaldızlı cümleler, ilgiyi konuya odaklamak yerine “nefsi okşayarak dikkati dağıtmaya” yarar. Gerçekten çözüm istiyorsak hakikatlerin olduğu gibi ortaya konulması gerekir. Maalesef Aile ve Adalet Bakanlıkları ketum davranıyor. Açıkça aile düşmanlığı yapan Mor Derneklerle dahi Kadınlar lehine her türlü işbirliği yapılırken, aileyi yıkan konuları araştırmak için sorduğumuz sorular dahi cevapsız kalmaktadır. Komisyon ve çalıştaylara da Mor Dernekler alınırken, ne biz ne de refik derneklerimiz davet edilmedi ve bize yer verilmedi. Bunlardan da çıkan sonuçlar önceden planlanan sonuçlardı. Yapılması düşünülen Yasal düzenlemeler şayet Boşanma ve Velayeti; Şantaj, sömürü ve RANT aracı olmaktan çıkarmazsa yaşanan sorunlar daha da ağırlaşarak devam edecek ve çözüm için belki bir 30 yıl daha geçmesi gerekecektir. Bunun da vebali ağırdır.

Bu mücadelede aktif yer alan ve elini taşın altına koyanlar zaten yaşayacakları sıkıntıları yaşamış ve çoğunu da atlatmış fedakar babalardır. Yani “başka canlar yanmasın başka aileler yıkılmasın, çocuklar mağdur olmasın” diye çabalıyoruz.

Biz avrupa destekli bol kepçeyle fonlanan; toplumu ifsad dernekleriyle ve şeytani söylemlere karşı toplum için çaba gösterirken; bize yöneltilen “Kendimizi merkeze aldığımız” suçlaması “konunun bilinmediğinin ve hiç bir şeyin farkında olunmadığının” delilidir.

Şiddet ve Cinayetlerin sona erdirilmesi konusunda samimiyseniz gelin beraber çalışalım, beraber çözüm üretelim.

Konuyu sadece tek taraflı ele alarak varılabilecek yere zaten varıldı. Bu politikalara devam edilirse, bundan sonrası TOPLUMSAL ÇÖKÜŞTÜR.

Tek çare adaletin gerçekten tesis edilmesidir.

Siz sadece kadına şiddete karşısınız, biz topyekün şiddete karşıyız.

“Akıl Fukarası Fikir Budalası” başlıklı yazı hakkında cevabımdır. Öncelikle kullandığınız dil şiddet dilidir, muhatabınızın öne sürdüğü argümanları bilmeden, konuyu incelemeden ve madde madde eleştiri getirmeden direkt hakaret etmekle daha en baştan yapınızı ortaya koymuş oldunuz. Belki normal yaşantınızda da çevrenize, … read more

Neden #VelayetBabanındır diyoruz?

Öncelikle şimdiki durumda velayetin peşinen anneye verilmesini neden sorgulamıyorsunuz? “Çocuğun menfaati gereği küçük çocuk anneye verilir” diyorlar. Peki gerçekten küçük çocuğun menfaati anne yanı mıdır? Bakalım; Bebeklikte anneye bağımlı olan çocuk, özellikle kişilik gelişimi için koruyucu ve gözetici bir babaya … read more

Nafaka “Hak” mıdır?

Nafaka ANGARYA’dır. Devlet, görevini bireye yükleyerek Sosyal olamaz. Toplumsal sorunların bireye yüklenmesi ANGARYA’dır, ANGARYA Anayasamıza aykırıdır. Düzenlemeler  ömürüye varacak sonuçlar doğurmamalıdır. Erkekler çaresiz kalıyor! Fizyolojik ve psikolojik olarak eşe ihtiyaç duyan ama Nafakayla hayatı kısıtlanan, yeni evlilik yapamayan bireylerin sosyal sorunlar … read more

Kısa süreli bile olsa Nafaka haksızlıktır

Biz BABADER olarak Nafaka’nın tamamen kaldırılmasını savunuyoruz. Çünkü kısa süreli bile olsa Nafaka haksızlıktır. Kadını kendi ayakları üzerinde duracak şekilde yetiştirmeyen kocası değildir; önce ailesi, sonra Devlettir. Erkek bunlardan dolayı daha da mağdur durumdadır. Nafakayı her halükarda hak görenler, kadınları … read more

Faili Meçhul Çocuklar

Haberleri izlerken içim yandı. Bir anne(!) Komşusuyla kendisini beraber yatakta gören 10 yaşındaki çocuğunu öldürmüş. Başka bir haberde Küçücük bir çocuk; tandıra düşmüş. Başka haberlerde başka çocuklar, başka acılar… Son zamanlarda öğrendiğim bir gerçek beni geçenlerde bir araştırmaya sevk etmişti … read more

Kadın Cinayetlerinin söylenmeyenleri-1

-BOŞANMA HUKUKUNDA GÜÇ DENGESİ- Kadın Cinayetlerinin söylenmeyenleri – 1 “Kötü Hukuk Büyük Suçlar Doğurur” Boşanma davalarında “Dul Kadının mağduriyeti” öne sürülerek Hukuk hep erkek aleyhine işletilmektedir. Olaylara sırf kadınlar açısında bakanlar annelerine, kardeşlerine ve eşlerine karşı olan duygularıyla boşanma olaylarını … read more

Boşanma Hukuku Düzeltilsin

  Hukukta ayrımcılık sömürü doğuruyor. Boşanma ve Velayet; “Rant, Sömütü ve Şantaj” aracı olmaktan çıkarılmalıdır. Sistemin Kadından yana taraf olması eşler arasındaki güç dengesini erkek aleyhinde aşırı bozmuş ve boşanmanın bütün yükünü de erkek üzerine yıkarak boşanmayı kadın için cazip … read more