eşit gelirde ve mal varlığında nafaka bağlanamayacağı

Davacının “yeni işe başladığını, sekreter olarak çalıştığını ve asgari ücret aldığını” ifade ettiği, davalının ise, şoför olarak çalıştığı ve Eylül 2013 tarihi itibarıyla aylık 829 lira gelirinin bulunduğu, başkaca malvarlığı ve gelirinin bulunmadığı bu tespitlere göre, tarafların gelirleri ve mali güçleri birbirine yakın olduğu için bir taraf lehine yoksulluk nafakasına hükmedilemeyeceği-
2. HD. 05.03.2015 T. 18888/3743

Davalı-karşı davacı kadının çalıştığı sürekli ve düzenli gelirinin bulunduğu, tarafların ekonomik durumlarının birbirlerine yakın olduğu anlaşıldığından, Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesi gereğince boşanma yüzünden yoksulluğa düşme koşullarının oluşmadığı-
2. HD. 05.04.2017 T. 26445/4029

Bir yanıt yazın